Zylia

Zylia om deres 6 grader med frihetslyd innspillingsløsning. Nå i forbindelse med et arrangement i en vitenskapelig sammenheng – Scientific Conferences. Hvor de fikk god anledning til å vise hva de kan levere i dag. Det er noen år siden de først dukket opp på markedet med sin løsning for innspilling av 3D lyd, noe som ikke minst har blitt mer og mer vanlig i forbindelse med både gaming og film under de siste årene. Framveksten av Atmos har ikke minst skapt et stort behov i den forbindelsen når det gjelder lyd til både fil, gaming og rene lydopplevelser. Det er en spesiell opplevelse å sette sentralt plassert midt inne i et slikt lydbilde, ikke minst når alt i bildet blir representert av noe som løper fritt rundt en der en sitter.

Zylia har som sagt vært i gang noen år med alt dette for egen del, og de betraktes gjerne som en av industrilederne i forbindelse med 3D innspilling og postproduksjon. De presenterer sin teknologi i den forbindelse på to ulike arrangementer i denne tida. Det ene er IEEE sjuende internasjonale konferanse med Virtual Reality som tema, og også i forbindelse med det 150. AES (Audio Engineering Society) konventet. I forbindelse med begge disse arrangementene vil det være anledning til å lære en hel del mer om Zylias mest interessante oppdagelser når det gjelder implementering av det de kaller 6 Degrees of Freedom og 360 graders lyd inn til VR miljøet.

Mange år med forskning rundt 3D lyd har resultert i utviklingen av ZYLIA 6 Degrees of Freedom Navigerbare Audio løsning – en kombinasjon av flere tredje ordens Ambisonics: Zylia ZM-1 mikrofonoppsett og medfølgende applikasjon, som tillater brukeren enkelt å kunne spille inn 3D lydscener og så implementere resultatet inn i ulike audiovisuelle produksjoner. Denne komplette pakka er perfekt for skapning av spatialt, navigerbart lydinnhold for VR, AR, filmer, spill og 360 graders multipunkts strømming.

På dagene mellom 20. og 22. mai i 2021 fikk Tomasz Żernicki, direktør hos Zylia, en halv dag til å presentere Zylias løsninger for IEEE sjuende internasjonale konferanse, som i år var et rent virtuelt arrangement. Han delte scenen med Tomasz Clotucha, som er ingeniør rettet inn mot det kreative hos Zylia. Deres fokus var i den forbindelsen på en strategi for innspilling av lyd og muliggjøring av 6 Degrees of Freedom (6DoF) avspilling gjennom anvendelse av flere samtidige og synkroniserte Higher Order Ambisonics (HOA). Dette var en Workshop rettet spesielt mot alle de som gjerne ønsker å fange det som gjerne beskrives som immersive lyd for virtuell realitet (VR) og musikkproduksjon. Mer om dette arrangementet her – http://www.icvr.org/ – hvor du også kan lære en hel del mer om temaer de tar opp.

«Vi vil gjerne vise den praktiske siden til det å spille inn med mange sfæriske HOA mikrofonoppsett. Vi vil presentere ulike eksempler med lyd i 6DoF. Et av disse vil være en innspilling vi gjorde i august 2020 av Pznan Philharmonic Orchestra, hvor vi benyttet oss av tretti enheter med Zylia ZM-1 – tredje orden Ambisonics mikrofoner. Ytterligere eksempler med produksjoner innenfor genrer som opera og ulike konserter vil illustrere eksperimentale forsterkninger av naturalistiske gjengivelser så vel som kreative applikasjoner med audiovisuelle simuleringer,» sier Tomasz Żernicki, direktør hos Zylia.

Fra 25. mai og gjennom 28. mai vil det 150. AES konventet bli arrangert, dette også et rent virtuelt arrangement dette året – av årsaker vi kjenner meget godt til nå. Med mer enn 12.000 medlemmer har Audio Engineering Society vokst inn i en organisasjon som forener lydteknikere, kreative artister, vitenskapsfolk og studenter over hele verden ved å presentere ulike avansementer innenfor lyd og formidle ny kunnskap og forskning. I forbindelse med denne, for hele industrien, så viktige konferansen vil Zylias eksperter holde to presentasjoner. I den første vil Tomasz Clotucha evaluere 6 Degrees of Freedom orkesterinnspillinger og avspilling ved bruk av multipunkt Ambisonics interpolering: For evalueringen av en foreslått tilnærming. Et Zylia-implementert Unreal Engine-basert navigerbar 3D audiovisuelt avspillingssystem, og også gjennomføre subjektive lyttetester som sammenligner kvaliteten av den forberedte og gjennomgåtte musikkproduksjonen. Her er lenken til dette arrangementet – https://www.aeseurope.com/ – og veien inn til en hel del andre, svært så viktige, ressurser – om man vurderer å bli medlem av AES. Noe som helt klart kan anbefales, om man er opptatt av alt som er lyd.

«Navigerbar audiovisuell avspilling betyr at lytteren kan beveg seg fritt gjennom et tredimensjonalt virtuelt rom. Og i dette rommet vil lyden de hører endre seg mykt også, helt avhengig av den posisjonen deres ører befinner seg i (det gjelder intensitet, retning, høyde og til og med tonefarge) – eksakt som i det virkelige livet. Vår løsning for denne typen 3D, navigerbar lyd, er den mest framtidsrettede man kan finne på markedet akkurat nå. Det er nettopp derfor vi ønsker å dele våre erfaringer. Jeg tenker det er veldig viktig spesielt nå når vi er i ferd med å gå inn i en ny tid for interaksjon med kreativ kunst gjennom utrolig realistiske, immersive, audiovisuelle produksjoner,» sier Tomasz Żernicki.

Den andre presentasjonen i forbindelse med dette, det 150.  AES, vil bli avhold med en annen ekspert fra Zylia, Michal Chrul, utviklings- og forskningsingeniør. Han vil ta for seg temaet rundt mulige ting man kan trenge til å håndtere når det gjelder å implementere klassifikasjoner av musikkinstrumenter inn i Zylia Studio programvare, som kommer levert med Zylia ZM-1 mikrofonoppsettet. Forskningen, i denne forbindelsen, dreide seg først og fremst om å undersøke påvirkningen av lydkilders separeringsalgoritmer i forbindelse med klassifikasjonsresultater.

Zylia ZW-1 Microphone Array bestående av nitten mikrofoner

Zylia utvikler innovative 3D produkter for innspilling av 3D lyd, noe som også inkluderer de nødvendige applikasjonene for både innspilling og avspilling av 3D lyd. Det hele har sentrert om deres ZM-1 mikrofon, som startet det hele. Mer informasjon om firmaet og produktene finner du her – https://www.zylia.co/ – det er bare å ta turen innom, for å lære en hel del mer.

Legg inn en kommentar