Marshall Electronics CV730 PTZ-kamera i bruk

PTZ-kameraer fra Marshall Electronics leverer video av kringkastingskvalitet med UHD bilder til Newman Presbyterianske kirkes levende strømming. Det er enkelt å sette opp, enkelt å administrere samtidig som det ikke anstrenger budsjettet i særlig omfattende grad. For svært mange har dette blitt svært så aktuelt under det året som har gått, og det er ikke ut som om behovet for slike løsninger vil bli mye mindre i den tida som kommer. De kameraene som er tatt i bruk i denne forbindelsen er Marshalls CV730, og de har vært benyttet gjennom hele den perioden vi har bak oss med nedstenging av ulik art.

Når Coronaviruset stengte ned stort sett alt av samlinger som inkluderte en hel del folk på ett enkelt sted, så var det mange kirker som måtte stenge sine dører – på lik linje med svært mange andre virksomheter, ikke minst på kulturområdet. Pastoren ved den overfornevnte kirka i Georgia i USA tok aksjon omtrent med en gang, og han koblet seg opp mot en leverandør av spesialtilpassede lyd-, video- og lysløsninger, Strata var navnet på firmaet. Han lurte på om ikke de kunne levere dem en god løsning når det gjaldt å strømme arrangementer i deres regi. Strata fant raskt fram til en oppgradering som denne kirken gjerne så i retning av, nemlig Marshall Electronics CV730 30X UHD60 IP (HEVC) PTZ kameraer.

Før kirken starten å implementere CV730 PTZ-kameraene hadde de benyttet seg av en smarttelefon på et stativ for å strømme til Facebook gjennom kirkens Facebook-konto. Det ble ikke brukt noen mikrofon bortsett fra en enkel innebygd bommikrofon på stativet. Lys var fullstendig fraværende med unntak av det ambiente lyset som var til stede i kirken allerede.

Marshall CV730 PTZ-kameraer

«Vi liker å forestille oss vår tilbedelse som tradisjonell med en vri, noe som betyr at du kan forvente benker, hymner og seremonier i en tradisjonell form,» sier pastor Jones. «men, vi har arbeidet hardt for å legge til mer oppmerksomhet og visuelle detaljer, og et stort utvalg av ulike musikkgenrer til våre tradisjonelle prekener. Alt dette er ting som kommer helt utmerket i hop med folk til stede, så vi måtte finne ut av hva vi kunne gjøre når vi ikke lenger kunne møtes og samles fysisk. Initialt, ville vår egen komite, som hadde ansvaret for det hele, gjennomføre en plan om å strømme våre aktiviteter direkte til sosiale medier via et helt enkelt og grunnleggende oppsett. Vi ble fullstendig overrasket over den positive responsen i denne utviklingen i det å formidle kirkens innhold under denne tida.»

Med positive resultater ved å ta i bruk en relativt enkel teknisk operasjon, begynte Jon Moss og kirkens komite for langsiktige planer og utforske hvordan man best kunne gjøre nettbasert formidling til en bedre opplevelse samtidig som man opprettholdt den standarden man var vant med når folk kunne møtes. Det på det tidspunktet at kirken tok kontakt med David Roche og Strata, og deres ekspertise i dette markedet.

Marshall CV730 PTZ-kameraer montert i bakkant av rommet

«Strata var helt klart det beste valget for vår del fordi de som hadde størst forståelse for vår holistiske tilnærming når det kom til å produsere innhold (eller strømming og/eller innspilling),» legger Moss til. «De hjalp oss gjennom å presentere for ulike muligheter når det gjaldt digital versus analog lyd, for PTZ-kameraer, lys og strømming, og de kunne også tilby oss den opplæringen vi ville være i behov av, slik at vi best mulig kunne utnytte denne løsninger, ikke minst siden det hele var helt nytt og fremmed for oss. Deres valg av Marshall PTZ-kamera var kraftfullt på måter som vi mest sannsynlig ikke forsto i starten. Ved å oppgradere til PTZ-kamera ble vi i stand til å tilby noe som var mer fengslende, personlig, holdbart og tilgjengelig.»

Marshall CV730 PTZ-kameraer

Pastor Jones og komiteen forsto betydninga av å være i stand til å opprettholde en forbindelse med kirkens medlemmer under denne tida, og de anerkjente at kirken trengte til tekniske oppgraderinger for å være i stand til å strømme mer effektivt. «Pastor Jones var lei av å forsøke å strømme seremoniene med en smarttelefon, så han var begeistret med den løsningen som Marshall CV730 kameraløsningen presenterte han med,» sier David Roche, en av eierne av Strata. «Vi installerte to CV730, montert ved siden av hverandre i den bakre enden av lokalet. Vi har jobbet med kameraer fra Marshall i forbindelse med andre prosjekter så vi visste at de ville passe dem godt, ikke bare fordi de er i stand til å gi kringkastingskvalitet, men også fordi de er veldig enkle å bruke.»

Sjøl om kirken nå begynner å komme tilbake igjen til normalt oppmøte vil strømming av seremoniene fortsette. Ifølge Moss: «Det er et publikum som finnes på stor avstand fra våre arrangementer. Det er et vekstområde for vår del, samtidig som vi ser på måter å gjøre det hele mer meningsfylt og mer tilgjengelig. Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for de som ønsker å ta del i det vi er i stand til å tilby, på avstand, skolelever og studenter, hjemmeværende og pleietrengende, de som er på ferie eller som har flyttet, eller folk som bor andre steder, men som har funnet vårt tilbud å være solid og viktig for deres del.»

Marshall CV730 PTZ-kameraer

Ved å ta i bruk Marshall CV730 PTZ-kameraer får denne kirken en mulighet til å fange mer av det å være i rommet, samtidig som det gir teamet enkelthet i oppsett og bruk av sine strømmede tjenester, spesielt etter hvert som det flytter over i en litt mer hybrid tilnærmelse. «Tidligere måtte man arrangere om på møbler og prekestol for å passe inn i objektivet til smarttelefonen,» sier pastor Jones. «Nå, har vi muligheten til å flytte oss rundt i rommet og fange de scene vi ønsker. Jeg elsker pan, vipping og zoom egenskapene som gir oss så mange fine muligheter. David og hans team førte oss gjennom prosessen fram til det endelige resultatet, og vi er ekstremt tilfredse. Marshall og Strata har hjulpet oss med å nå ut til våre medlemmer og samfunnet, nær og fjernt, og har gitt oss nye muligheter og gjort det mulig for oss å tenke videre fra vårt litt provinsielle utgangspunkt, og da spesielt under denne tida.»

Fra Marshall Elctronics hjemmeside

Mer om Marshall og deres produkter, samt andre brukerhistorier, finner du her – http://www.marshall-usa.com/ – og der kan du nok også få ideer på hvordan du best kan ta i bruk løsninger som dette for din egen del. Når man her snakker om en hybrid framtid, ser man helt klart for seg hvordan strømming av alle mulige arrangementer utmerket godt kan bli en sentral del av svært manges framtid. Det beste med alt dette er hvor enkelt det er å ta i bruk på alle mulige nivåer. Man kan starte med en litt grunnleggende løsning, som i dette eksemplet, eller man kan ta det et godt stykke videre om man skulle ønske. Uansett er det enkelt å bygge videre på alt det man starter på nå, og at dette blir et viktig satsningsområde er det ingen tvil om.

Legg inn en kommentar