Pigtronix – nye analoge pedaler

Pigtronix Space Rip

Fra Pigtronix kommer det tre nye effekter – Space Rip – Moon Pool – Constellator. Det følgende er en aldri så liten presentasjon av disse pedalene, og jeg starter med Space Rip, som den første av en serie med analoge mikropedaler fra Pigtronix, og med Space Rip er det snakk om en pulsbreddemodulerende synth. PWM er gjerne forkortelsen for den egenskapen, og dette kombineres med sagtann- og firkantbølgeformer i ulike oktaver. Pigtronix har fått på plass en krets som er i stand til å spore opp til og med dine raskeste løp, hvor både tonehøyde og dynamikk blir replisert. Det lyder som, ifølge Pigtronix, som om man river opp tida i rommet i to. Pulsbredde av firkant- og sagtannbølgeformene produsert av en VCO som er ombord holdes på et nivå og genererer konstant harmonisk bevegelse styrt av hastighetskontrollen. Sub-kontrollen legger til en oktav under inngangssignalet, mens Octave svitsjen dropper hele synthen ned en ekstra oktav, noe som resulterer i en massiv mengde med ren analog synthbass. Det hele kjøres på helt vanlig 9 VDC.

Knottene er som følger, og det ser man jo av bildet. Rate – som styrer hastigheten på bevegelsen til bølgeformen blir produsert av den interne VCO. Tune – stiller inn finstemmingen av synthstemmene. Mix – setter nivået i forholdet mellom den rene lyden og synthstemmene. Sub – legger til en ekstra stemme en oktav under inngangssignalet. Octave – dropper hele synthen nok en oktav ned, til noe som virkelig kan flytte fjell. Shape – endrer bølgeformen fra sagtann til firkant, eller den andre veien rundt.

Pigtronix Moon Pool

Moon Pool er en analog faseskifter og tremolo med uavhengige hastighetskontroller med evnen til å endre hastigheten på en eller begge av disse effektene i hver retning, og det henger tett sammen med hvor hardt du spiller.  Den 4-nivå oppsatte VCA-baserte faseseksjonen og en variabel bias tremolo som finnes hos Moon Pool kan begge bli kjørt som frittstående effekter, eller de kan kombineres i serie for en virkelig fengslende saus av modulatorer. En global dybdekontroll styrer den generelle fuktigheta, mens følsomhetskontrollen gjør det mulig for deg å stille inn hvordan disse endringene responderer, for å tilpasse dette til ulike spillestiler og fargelegging. Også denne enheten kjører på vanlig 9 VDC.

Pigtronix Moon Pool

Knottene på Moon Pool er som følger. Phase Speed – setter hastigheten for faserens modulasjon. Trem Speed – setter hastigheten for tremoloens modulasjon. Depth – setter intensiteten for både fase og tremolo. Sens – avgjør hvor mye signal som er påkrevd for å endre hastigheten til både fase og tremolo når dynamisk prosessering er slått på. Trem/Phase vippesvitsj – opp for engasjering av Tremolo, Center for begge engasjerte og Ned for å engasjere fase. Phaser/Dyn vippesvitsj – Opp hvor hastigheten på fase øker i respons med spilledynamikken, Center er ingen endring og Ned er minskning. Trem Dyn vippesvitsj – Opp tremolohastigheten i respons til spilledynamikken, Center er ingen endring og Ned er minskning.

Pigtronix Constellator

Constellator er en helanalog ekkopedal som er i stand til å produsere et ekko på opp til 600 millisekunder med justerbar modulering og en omfattende lydpalett. Hele veien fra perkusiv slapback og dobbellyd til lange ekkoer med endeløse repetisjoner og en karakter av chorus over det hele. Sentralt i Constellator er en MN3005 bucket brigade chip som er med på å gi denne pedalen et virkelig fint dynamisk område og båndaktig overstyring når den skyves hele veien til grensen av hva den kan yte. En Feel vippesvitsj justerer flere ulike parametere samtidig for en mer omfattende fargelegging av LFO modulasjonen. Med Feedback kontrollen kjørt til det maksimale er Constellator i stand til å gå inn i selvsvinging som kan stilles opp og ned i tonehøyde ved å vri på Time-knotten. Også denne kjøres ved hjelp av 9 VDC.

Pigtronix Constellator

Knottene på Constellator er disse. Time – som bestemmer lengden på ekko, med klokka for langsommere og mot klokka for raskere. Mix – styrer balansen mellom det tørre og det våte signalet. Mod – styrer dybden på modulasjonen, legger til farge og en ekstra vri. Repeats – bestemmer mengden av feedback i ekkosignalet. Feel – velger mellom to distinkte modulasjonstyper. Når svitsjen trykkes inn blir en choruseffekt valgt. Når svitsjen ikke skyves inn velges en vibratoeffekt.

Pigtronix Constellator

Det paret med analoge ekko chipper som blir benyttet i Constellator er en helt ny produksjon av den mektige Panasonic MN3005 Bucket Brigade Devices (BBD) som man kunne finne i noen av de mest ikoniske pedalene noensinne. Den er utstyrt med 4096 individuelle «buckets» og + 15 V strømforsyning. Med MN3005 oppnår man den lengste mulige forsinkelsen med den beste dynamikken i et analogt ekko.

Pigtronix Constellator

Det er dessuten en ekstra sjarm i det faktum at alle disse pedalene er fullstendig analogt. Det betyr enkelt og greit at signalet fra instrumentet ditt aldri forlater det analoge domenet for å bli konvertert til et digitalt signal, for så i enden å bli konvertert tilbake til et analogt igjen. Man unngår med andre ord alle de begrensningene digital kan tilføre, og for de som er opptatt av å beholde ting intakt hele veien fra en gitar og ut gjennom en god rørforsterker kan det absolutt være noe å tenke på.

Legg inn en kommentar