Winter NAMM 2020 – Universal Audio LUNA

Luna demonstrert på standen i forbindelse med Winter NAMM 2020

Trafikken varierte en hel del på de ulike standene på årets Winter NAMM i Anaheim, men en stand hadde trafikk mer eller mindre kontinuerlig fra dørene åpnet til et stykke etter stengetid hver eneste dag. Det var Universal Audio, og trafikk har de vært flinke til å skape i en god del år nå. Nå er det relativt enkelt å gjøre det med tanke på plasseringa av deres stand. Den ligger midt i den trange åpningen for de som skal ut av Hall A og inn til Arena eller over til de nye hallene på andre sida av plassen. De fleste som kom forbi var folk som gjerne ville ha med seg hva det var Universal Audio kunne tilby dette året, og noe var det jo sjølsagt. Denne gangen var det et løfte om Luna.

Det analoge miljøet man gjerne vil sammenligne Luna med

Og hva er så Luna? Ganske enkelt et miljø utviklet av Universal Audio for innspilling. Det er meget elegant satt opp, og med bakgrunn i de demoene som ble gitt av dette systemet var det også rimelig enkelt og svært så intuitivt i bruk. Det er system som gir deg mulighet til å lene deg godt på alle de erfaringene UA har skaffet seg fram til nå, og med Luna har de forsøkt etter beste evne å gi brukeren tilbake en følelse av et så analogt arbeidsmiljø som det er mulig å tilby i dagens digitale virkelighet. Sentralt i utviklingen av Luna har vært å bringe ned all forsinkelse til et minimum. Noe vil man alltid ha i et digitalt system siden lyden må konverteres før den skal jobbes med. UA mener seg å ha tatt dette ned til noe som virkelig vil føles som et analogt miljø når man tar det i bruk, og ta det i bruk vil man kunne gjøre i løpet av denne våren en gang. Mye av arbeidet var allerede gjort, og hva de hadde fått på plass ble da også behørig vist fram på Winter NAMM 2020 i Anaheim. Ut fra responsen hos det publikummet de trakk til sin stand dette året fikk man helt klart et inntrykk av at folk var veldig fascinert av hva de ble vist. Og det beste i det hele – Luna vil være helt gratis når det endelig slippes, og det fullstendig fritt fra andre vilkår enn at brukeren må sette seg ned og trekke det beste ut av både seg sjøl og systemet når det vel er på plass.

Apollo-produktene til Universal Audio

Siden det er fullstendig gratis så vil man nok med en gang lure på hva som kan dukke opp bak den neste svingen. I dette tilfellet er det strengt tatt ingenting, men det er et ubetinget vilkår som må på plass før man kan ta Luna i bruk. Det er en begrensning, om man kan kalle det det, og det er at man kun kan benytte Luna sammen med Apollo-konverterne til UA. For de som allerede har investert i en eller flere slike er det ikke noe problem, for andre betyr det at man må vurdere en investering opp mot det man kan få på kjøpet. Utvalget er både greit – https://www.uaudio.com/audio-interfaces.html- og fleksibelt nok til svært så omfattende produksjoner. Det er dessuten også skalerbart, slik at du kan starte med en enkel enhet og så bygge det hele ut til noe som passer deg og din hverdag etter hvert som den utvikler seg. Kvaliteten på de produktene UA i dag leverer er det ingenting å utsette på. Dette er konvertere som har vært med på svært mye musikk allerede, og siden Luna er en fullstendig gratis tilgjengelig løsning er det veldig enkelt for de som allerede sitter på slikt utstyr å ta en titt i det minste. Priser og annet må man få fra Benum – https://www.benum.no/ – som er den norske distributøren av produkter fra Universal Audio.

Noen Luna-vinduer

Når UA slapp sine Apollo interfacer i 2012 så var mye av begrunnelsen dets oppsett for arbeidsflyt, hvor man kunne sette inn og styre UAD plugger så vel som ruting og monitoring gjennom Console App og rett til den DAW du ønsket å jobbe i, og det med tilnærmet null forsinkelse av signalet. Dette ble muliggjort av de DSPene som satt ombord på Apollo-enhetene, som er i stand til å kjøre UAD forsynte plugger i sanntid. Det var dette systemet som gjorde det mulig for Apollo-brukere å skape i øyeblikket, ved raskt å justere lyden og fokusere på musikken og ikke innstillingene på datamaskinen. Dette kom med en og annen utfordring, og det var nettopp det UA ønsket å adressere gjennom utviklingen av Luna. Forsinkelse var et sentralt poeng i den sammenhengen. De fleste tenker nok ikke på at når man står halvannen meter fra gitarforsterkeren så vil man med en gang oppleve en forsinkelse på fire-fem millisekunder før lyden når fram. Sitter man ved et flygel vil den faktoren øke betraktelig når man slår an en tangent, hvor resultatet, helt avhengig av musikerens dynamikk, kan være et sted mellom 160 til 230 millisekunder. I en slik situasjon tenker man ikke en gang på det siden det er noe man juster seg til automatisk, det er med andre ord noe hjernen tar seg av uten av man merker det i det hele tatt. Da er det langt verre når det kommer til digitalt lydutstyr hvor slike faktorer raskt kan bli temmelig nervepirrende og ikke sjelden svært så lite kult å oppleve.

Luna Minimoog

Med Luna har UA utviklet et system som sys tett opp mot deres egne Apollo-konvertere, med et resultat som er fascinerende å oppleve, og ikke så rent lite behagelig. De er faktisk i stand til å operere med en forsinkelse på i underkant av to millisekunder fra inngang til utgang. I dette tilfellet slipper man å gå veien om Console App siden alt går direkte fra Luna og tvers igjennom Apollo og fram til utgangen. For virkelig å sette fart i det hele har UA dessuten også valgt å utvikle en vei rundt plugger i det samme momentet. Nå bringer de inn dette som utvidelser i stedet, og disse blir skrevet på et slikt vis at de med en gang integreres langt tettere med applikasjonens kjerne. Noen av disse vil være klare når Luna slippes ut på markedet. Disse er utviklet av UA og vil også bli inkludert uten kostnad for brukeren. De har allerede invitert med andre utviklere til det hele, og siden disse ikke er en del av UA så kan det hende at det vil bli en liten pris å betale for bruken av disse. Det som følger med fra starten er Neve Summing, Integrert Multitrack tape for simulering av analoge båndmaskiner og noen Luna-instrumenter – de to første er UAs versjon av Moog Minimoog og en flygelsimulering kalt Ravel hvor lydene er hentet fra et flygel stående hos Oceanway i Los Angeles og spilt inn i samarbeid med Allen Sides. Som sagt, de demoene som ble gitt i forbindelse med NAMM var svært så overbevisende, og UA hadde dessuten også fått med seg et par personer som allerede hadde tatt Luna i bruk i studio. Det var Fab Dupont, som har jobbet med blant annet Jennifer Lopez og Shakira, samt Jacquire King, som har jobbet med Tom Waits og Kings of Leon, og de hadde begge prøvd Luna ut i praksis. King hadde gått inn i United Recording i Los Angeles og spilt inn indie-rockeren Cass McCombe med band, og det hele hadde blitt spilt inn med Luna. Og hva sier så King om den opplevelsen: «Luna er superraskt. Faktum er at når jeg spilte inn Cass og hans band måtte jeg spørre musikerne om hvordan de følte det, om de følte at noe var annerledes. Svaret var et distinkt nei. Luna er et digitalt system, så garantert er det teknisk sett noe forsinkelse, men den var i realiteten så liten at ørene ikke klarer å fange det – et slår ikke ut i forbindelse med arbeidsflyten.»

Ravel-pianoet i Luna

Dupont hadde benyttet Luna på en hel rekke ulike prosjekter, og han ramlet ned på det samme som King når det gjaldt forsinkelsen gjennom systemet og det soniske resultatet – det var mer moro og inspirerende enn andre innspillingssystemer han hadde jobbet med. Som han sa det: «Lunas integrasjon med mine Apollo-enheter får meg til å glemme at jeg bruker en datamaskin for å skape musikk. Den helt crazy lave forsinkelsen i Luna har virkelig gjort skillet mellom produksjon og miksing svært utydelig for min del – med Luna gjør jeg kun innspillinger.»

Som sagt, sitter man på Thunderbolt-utstyrte Apollo-enheter kan man ta Luna i bruk straks det gjøres tilgjengelig fra Universal Audio. For alle andre kan man heller ta turen innom nettsidene deres for å ta del i hva dette egentlig er. De har sagt at de vil slippe Luna i løpet av våren, og den er vi jo midt inne i nå. Arbeidet med klargjøringen har gått sin gang til tross for Covid-19, og ifølge Bill Putnam Jr. er de helt i rute. De sier nå at Luna vil foreligge fra midt i april, med andre ord like etter påska er tilbakelagt. Ønsker du en umiddelbar melding om dette er det bare å melde seg på via nettsidene til Universal Audio.

Legg inn en kommentar